Balanç Zero

En l’àmbit de l’autoconsum, es parla de balanç zero (o balanç net zero) quan l’energia que es produeix i no es consumeix, es ven a la xarxa al mateix preu de compra.

Per exemple: En el cas d’una casa unifamiliar amb recolzament d’energia solar fotovoltaica, la producció d’energia elèctrica queda limitada a les hores de sol, mentre que a la casa es consumeix durant tot el dia. Aleshores, es dimensiona la instal·lació solar en funció del consum mig, de manera que al final del mes, s’hagi produït i venut aproximadament la mateixa energia que s’ha demandat a la xarxa, aconseguint d’aquesta manera el balanç zero.
Hi ha infinitat de sistemes per dur a terme aquest balanç, però bàsicament és aquesta la idea. A l’Estat espanyol encara no és possible degut a la falta de regulació i normativa per part del govern, però en els països més avançats d’Europa ja és una realitat.