Calderes biomassa

L’esgotament progressiu dels combustibles fòssils i l’impacte ambiental que provoquen, ha generat la necessitat de cercar un nou model que es basi en el creixement més sostenible. A Catalunya, un dels recursos d’energia renovable i sostenible més important és la biomassa, la qual és la matèria primera per a la combustió tant de calderes com d‘estufes de biomassa.
Fent servir els residus d’origen agrícola (closca d’ametlla, pinyol d’oliva, cloca de pinya...) o forestal (llenya, sotabosc,...), directament en forma d’estella, o processats com el pèl·let, s’aconsegueix una gran quantitat d’energia calorífica que, juntament amb les últimes tecnologies en matèria de calderes de biomassa, fa que aquesta tecnologia ofereixi força avantatges:
  • Ens permet fer servir una energia que no té data de caducitat (renovable),
  • no s’ha d’anar a buscar a països llunyans (local),
  • el CO2 produït torna altra vegada a la massa forestal (neta),
  • no precisa de gran recursos (sostenible).

I, per últim, qui no s’ha quedat alguna vegada badant mirant el foc d’una llar? Coneixeu algú que li hagi passat mirant un radiador? Un menjador amb una flama en un racó té molt més caliu.
Calderes biomassa