Energia eòlica

Una font d’energia gratuïta i local (que es troba a arreu) és l’eòlica. Es fa servir la força del vent, a través d’una hèlix, per moure un generador i produir energia elèctrica (molins aerogeneradors).

Depenent de la necessitat de producció, l’aparell és més gran o més petit. Si la producció és per vendre a la xarxa elèctrica, aleshores els aparells poden arribar a produir 3 MW (1 mega Watt = 1 milió de Watts) cadascun, i formar part d’un camp eòlic, on hi conviuen diversos aparells.
Els aparells domèstics, molt més petits, es poden instal·lar com a suport a una instal·lació solar fotovoltaica aïllada, o com a autoconsum, connectant-los a la xarxa domèstica per utilitzar l’energia produïda, amb l’estalvi consegüent.
Energia eòlica 2
Energia eòlica