Energia geotèrmica

La geotèrmia és aquella ciència que estudia les característiques del sòl del nostre planeta. Una de les característiques del planeta és l’anomenat gradient geotèrmic, que defineix la temperatura del subsòl a mesura que es va aprofundint. L’energia que s’extreu d’aquesta temperatura s’anomena energia geotèrmica.
Una altra característica del subsòl és la capacitat d’inèrcia tèrmica: Significa que pot reservar durant un temps dilatat la temperatura que s’hi hagi acumulat... per exemple: durant l’estiu, s’extreu calor de l’edifici, es diposita al subsòl, i es fa servir per escalfar l’edifici durant l’hivern. L’aparell que funciona amb aquest mètode s’anomena bomba de calor geotèrmica. En aquest cas, el subsòl s’utilitza com a reservori del calor.

També se sap que, a no gaire profunditat de treball, la temperatura és constant, i aquesta característica també es pot utilitzar per refredar i deshumidificar els edificis.

Aprofitar aquestes característiques ens aporta un estalvi econòmic directe en forma d’energia, però també un estalvi d’emissions de CO2.
Energia geotèrmica