Energia solar tèrmica

L’energia que ens arriba del sol, bàsicament, és lumínica i calorífica. Les instal·lacions solars tèrmiques aprofiten la energia calorífica que ens entrega el sol (gratuïta) per escalfar aigua.

Tant per a les llar unifamiliars com a les comunitats veïnals, l’energia solar tèrmica es fa servir per escalfar l’aigua de consum humà: ACS (aigua calenta sanitària).

Les plaques, instal·lades al terrat on reben la radiació solar, escalfen un circuït de líquid anticongelant que transporta la calor rebuda a uns dipòsits (acumuladors) on pre-escalfa l’aigua que es farà servir per ACS.
Quan el consumidor obre l’aixeta de l’ACS, el sistema convencional d’escalfar l’aigua (caldera, escalfador de gas o elèctric, ...) entrega l’aigua demandada, agafant-la prèviament de l’acumulador que conté aigua ja escalfada per les plaques solars, cosa que fa que hi hagi un estalvi molt important d’energia.
Energia solar tèrmica 2
Energia solar tèrmica 3
Energia solar tèrmica 4
Energia solar tèrmica