Energia solar fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica

Gràcies als semiconductors, les persones ja som capaces de convertir l’energia lumínica en electricitat.

Cada cèl·lula fotovoltaica, en ser il·luminada, produeix una quantitat d’energia elèctrica contínua comparable al d’una petita pila convencional. Si ajuntem moltes d’aquestes cèl·lules en un panell solar (placa) obtindrem la suma de l’energia produïda per les diferents cèl·lules. Si també connectem entre si diferents panells per continuar sumant, s’obté una suma important d’energia elèctrica... la qual és gratuïta quan la llum prové del sol.
Com podem aprofitar aquesta energia? Actualment hi ha infinitats d’aplicacions de l’energia fotovoltaica: alimentació dels satèl·lits, calculadores, petits aparells electrònics,... però el que a nosaltres ens interessa és la producció d’energia elèctrica domèstica.

Les instal·lacions solars fotoelèctriques es poden diferenciar en dues categories: Per a la venda de l’electricitat i per a l’aprofitament individual.

La connexió a xarxa (venda d’electricitat) es duu a terme quan es disposa d’una gran superfície, tal com un terreny (horta solar) o una teulada d’una nau (teulada solar) i que, mitjançant contracte amb la companyia elèctrica, l’energia generada per la instal·lació és injectada a la xarxa general i venuda.

Respecte a l’aprofitament individual d’electricitat, es pot diferenciar en instal·lacions aïllades i en autoconsum. Les instal·lacions aïllades són aquelles que no tenen cap suport d’una altra instal·lació d’energia elèctrica (com ara el cas de les cases de pagès allunyades de la línia elèctrica), i que l’energia produïda per les plaques ha de ser emmagatzemada en bateries per al seu posterior ús. Les instal·lacions per autoconsum són aquelles que comparteixen connexió de la llar amb un comptador normal, i quan estan produint injecten l’energia a la llar amb el conseqüent estalvi.
Energia solar fotovoltaica 2