Un dels grans desavantatges d’aquest sistema energètic és la dependència de polítiques externes, de la relació dels països productors amb el món, dels conflictes armats, del control dels recursos cada cop més escassos,...

Un altre gran desavantatge és la política energètica de l’estat, que en intentar controlar el preu de l’energia per no enfonsar l’economia productiva, acaba endeutant-se de forma creixent any rere any, en assumir part del cost d’aquesta energia. És l’anomenat Dèficit Tarifari.

A Catalunya no hi ha prou carbó, ni petroli, ni gas ni molt menys urani per a la demanda energètica actual. Per tant queda palesa la importància de les energies renovables per fer front a aquesta dependència, aprofitant els recursos que tenim: el sol, el vent, els nostres boscos (i conreus) i el nostre territori mateix.