Que un país com Alemanya, amb la seva latitud i el seu clima hivernal, sigui capdavantera en tecnologia i instal·lacions solars, no diu gaire a favor d’un estat on les hores de sol anual doblen fàcilment les del nord.

Que els països tant avançats econòmicament, facin una aposta clara cap a les energies renovables per evitar el deute extern, per tenir les fonts de producció al costat de les fonts de consum i per respecte al medi on cal viure-hi, hauria de fer-nos pensar de que potser ells saben alguna cosa que nosaltres desconeixem, i fer-nos reaccionar davant la possibilitat de convertir-nos en el major productor europeu d’energia elèctrica provinent de fonts renovables.