A nivell domèstic, una instal·lació de plaques fotovoltaiques (o eòlica) per a autoconsum que produeixi només l’energia necessària per a la llar, sense haver-ne de llençar, ja es paga ella mateixa a mig termini, produint, a llarg termini, beneficis nets.

Aquest estudi és a partir del càlcul del preu directe actual de l’energia elèctrica, sense comptar altres recàrrecs que paguem amb els impostos com són el dèficit energètic, el deute extern (interessos), el desmantellament de plantes especials (nuclears) o la gestió de residus. A més a més, el preu del kW no s’estancarà, si no que continuarà pujant, fent que encara sigui més viable tenir una font d’energia elèctrica d’autoconsum.