Actualment ja hi han diversos estudis que demostren que, gràcies als avançaments tecnològics actuals sobre l’aprofitament de les energies renovables i a la proposta per un canvi de model energètic, es podrien abastir les necessitats d’una societat moderna amb energia 100% renovable mitjançant una disminució progressiva de les energies brutes (i concretament, les emprades per a la producció de l’energia elèctrica), de manera que al 2050, la substitució fos total.

Existeixen poblacions a Europa que s’autoabasteixen d’energia elèctrica, produïda pel mateix municipi de forma sostenible i renovable, sense necessitat d’estar connectats a la xarxa general. Tot i ser experimental, demostra que tecnològicament és possible.

El canvi de model energètic parteix de la premissa de no malbaratar l’energia, mantenint el mateix nivell de confort amb un menor consum: ús responsable de l’energia, làmpades més eficients, aparells intel·ligents, construccions amb aïllaments tèrmics eficaços, transport personal sostenible, etc... Ara bé, cal seguir invertint en tecnologia per poder-ho dur a terme en aquest termini.