L’objectiu de CosRenovables és oferir un servei o un producte el més proper possible a les necessitats dels clients.

És per això que qualsevol proposta o suggeriment per millorar aquest servei, seran benvinguts. Entenem que cada comunitat té les seves necessitats, i a CosRenovables ens hi volem adaptar dins les nostres possibilitats, esperant oferir el millor servei.

Restem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o aclariment , i estudiar qualsevol proposta que ens vulguin oferir.

Energies renovables

A CosRenovables efectuem tots els processos necessaris (a través dels nostres col·laboradors que disposen de les acreditacions necessàries) per a la implementació de les energies renovables a les llars, a les comunitats, als edificis d’ús públic i a la indústria; des de l’inici fins al final (estudi de viabilitat inicial, projecció, tràmits de legalització, instal·lació, reparació, ampliació i manteniment de les instal·lacions).

Instal·lació de geotèrmia

En ser una tecnologia emergent, la posició de CosRenovables envers l’energia geotèrmica és de cautela, ja que calen estudis geotèrmics de la zona per evitar excessos de despeses que facin que la instal·lació no resulti viable.

Quan la situació és idònia, els avantatges que ofereixen aquestes instal·lacions són moltes i molt dilatades en el temps. Per tant, tenint en compte la vida mitjana d’una instal·lació, el retorn de la inversió econòmica resulta ràpida i immediatament molt rendible.