L’objectiu de CosRenovables és oferir un servei o un producte el més proper possible a les necessitats dels clients.

És per això que qualsevol proposta o suggeriment per millorar aquest servei, seran benvinguts. Entenem que cada comunitat té les seves necessitats, i a CosRenovables ens hi volem adaptar dins les nostres possibilitats, esperant oferir el millor servei.

Restem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o aclariment , i estudiar qualsevol proposta que ens vulguin oferir.

Gestió energètica d'edificis

A partir de l’1 de juny, entra en vigor l’obligatorietat de treure el segell de Certificació Energètica d’Edificis a tots aquells edificis preexistents que es vulguin posar a la venda o lloguer (segons RD 235/2013, de 5 de abril). CosRenovables té el personal qualificat per elaborar l’esmentat Certificat Energètic d’Edificis.

D’altra banda, l’any 2011, el gerent de CosRenovables, Jeroni Cos Busquets, juntament amb algun dels seus col·laboradors, van formar part d’un projecte europeu, anomenat AEE (Agent Energètic d’Edificis), en el que hi participaven diversos municipis i que consistia, d’una banda, en una formació i qualificació de tècnics, i d’una altra, en un seguiment en els edificis municipals de les pèrdues i els malbarataments energètics, per reduir el consum energètic tot mantenint el nivell de confort.

Comprovat l’èxit dels AEEs, a CosRenovables hem orientat l’experiència a qualsevol àmbit, tant veïnal, com comercial, com industrial, per tal de rebaixar l’import anual tant econòmic com de despesa energètica i d’emissions de CO2.

A CosRenovables hem comprovat que, amb petites inversions, es poden arribar a crear estalvis al voltant del 20% del consum anual, repercutint en la factura energètica i en l’emissió de gasos contaminants.