L’objectiu de CosRenovables és oferir un servei o un producte el més proper possible a les necessitats dels clients.

És per això que qualsevol proposta o suggeriment per millorar aquest servei, seran benvinguts. Entenem que cada comunitat té les seves necessitats, i a CosRenovables ens hi volem adaptar dins les nostres possibilitats, esperant oferir el millor servei.

Restem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o aclariment , i estudiar qualsevol proposta que ens vulguin oferir.

Energies renovables

A CosRenovables efectuem tots els processos necessaris (a través dels nostres col·laboradors que disposen de les acreditacions necessàries) per a la implementació de les energies renovables a les llars, a les comunitats, als edificis d’ús públic i a la indústria; des de l’inici fins al final (estudi de viabilitat inicial, projecció, tràmits de legalització, instal·lació, reparació, ampliació i manteniment de les instal·lacions).

Instal·lació solar tèrmica

A més dels serveis detallats, a CosRenovables hem elaborat un innovador producte per al manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques en comunitats de veïns que redueix el preu del manteniment. Com ho duem a terme?

CONTRACTE DE MANTENIMENT DE COSRENOVABLES
Compromís de fer dues visites anuals, normalment en entretemps, on es fa revisió de tots aquells elements de funcionament i manteniment de la infraestructura, amb les següents accions:
  • Constatació del funcionament de la instal·lació, inspeccionant els elements que la componen.
  • Emissió d’un informe de manteniment, on es reflecteixen aquelles accions a dur a terme, si cal, tant si es tracta de manteniment correctiu (actuacions davant d’avaries puntuals) com de manteniment preventiu (actuacions preventives de possibles avaries).
  • Emissió alhora d’un pressupost per a cada acció, amb independència l’un de l’altre. D’aquesta manera, els propietaris poden escollir l’ordre i el temps en que s’executaran les reparacions.
  • També es proporciona al client una guia de bones pràctiques pel seguiment del funcionament de la instal·lació i es dóna l’opció d’assessorament en una reunió de veïns anual, si s’escau.

Ens cas de mal funcionament o avaria detectada pels veïns i una vegada posat en coneixement de CosRenovables, s’informarà als propietaris del pressupost de la reparació abans d’iniciar-la.

D’altra banda CosRenovables creu imprescindible la implicació dels propietaris, fent un seguiment mensual de la instal·lació amb la guia del bon funcionament que se li proporciona amb el contracte de manteniment i evitar conseqüències majors provocades pel seu mal funcionament, avisant-nos en cas d’avaria.