L’objectiu de CosRenovables és oferir un servei o un producte el més proper possible a les necessitats dels clients.

És per això que qualsevol proposta o suggeriment per millorar aquest servei, seran benvinguts. Entenem que cada comunitat té les seves necessitats, i a CosRenovables ens hi volem adaptar dins les nostres possibilitats, esperant oferir el millor servei.

Restem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o aclariment , i estudiar qualsevol proposta que ens vulguin oferir.

Energies renovables

A CosRenovables efectuem tots els processos necessaris (a través dels nostres col·laboradors que disposen de les acreditacions necessàries) per a la implementació de les energies renovables a les llars, a les comunitats, als edificis d’ús públic i a la indústria; des de l’inici fins al final (estudi de viabilitat inicial, projecció, tràmits de legalització, instal·lació, reparació, ampliació i manteniment de les instal·lacions).

Instal·lació amb biomassa

És interessant parlar de dues vessants quan parlem d’una instal·lació amb biomassa: d’una banda les calderes, i de l’altra les estufes.

Les calderes amb biomassa substitueixen les calderes convencionals de gas i gasoil, tan per ACS (Aigua Calenta Sanitària) com per a calefacció. A CosRenovables també oferim el servei de conversió.

També assessorem l’elecció de les estufes en funció de les característiques de l’habitacle i dels gustos del client, així com la posada en marxa.